gototopgototop
ENG


  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
12.01.2015 - SAOPŠTENJE O PORASTU BROJA BESKUĆNIKA U EU

U svojstvu članice mreže FEANTSA (evropska federacija nacionalnih organizacija koje se bave beskućništvom), Hausing Centar prosledjuje SAOPŠTENJE o porastu broja beskućnika u EU.

FEANTSA je nedavno izdala SAOPŠTENJE u kom se javnost obaveštava o izrazitom porastu stope beskućništva u zemljama Evropske Unije, kao i o porastu udela mladih, posebno mladih žena među beskućnicima. U Saopštenju su izneti statistički podaci iz više zemalja koji upućuju na zabrinjavajući trend i ukazuju na neophodnost hitne društvene reakcije.

Institucije Evropske Unije, kao i vlasti zemalja članica pozivaju se da ovom pitanju daju visok politički prioritet i što pre formulišu politike koje se tiču stanovanja i socijalne zaštite koje bi sprečile dalji porast beskućništva. Ove mere, kako se navodi u Saopštenju, moraju biti bazirane na podacima koji se prikupljaju na terenu.

Usled nedostatka zvaničnog sistema praćenja beskućništva u Srbiji ne možemo sa sigurnošću tvrditi da li navedeni trend porasta važi i u našem društvu. Ipak, Hausing Centar je 2012. u prvom empirijskom istraživanju beskućništva u Srbiji utvrdio konture socijalne i demografske strukture populacije beskućnika u našoj zemlji, koje su potvrđene i 2014. analizom rezultata dobijenih iz poslednjeg Popisa i koje mogu služiti kao valjana osnova za reviziju postojećih i razvoj novih politika na ovom planu.

Da podsetimo, istraživanjem Hausing Centra utvrđeno je:

  • da je beskućništvo multidimenzionalni fenomen te da je za njegovo smanjenje potrebno osmisliti sistemska rešenja i reforme na više planova,

  • da je beskućništvo u Srbiji u velikoj meri uslovljeno procesima ekonomskog restrukturiranja i tranzicionog siromaštva, a ne samo ličnim izborima,

  • da su nedostupnost stanova i nedovoljni kapaciteti socijalnog stanovanja kao i odsustvo socijalnih mera stambene politike (npr stambeni dodatak) bitni uzročni faktori beskućništva.

  • da  postojeća podrška nije sistemski osmišljena niti se tako realizuje, niti su iskorišćeni svi dostupni resursi podrške (pre svega NVO sektor) u naporima da se spreči, sanira i smanji beskućništvo.

  • da su nedovoljni kapaciteti sistema zdravstvene zastite, posebno institucija za zaštitu mentalnog zdravlja, kao i nedostatak podrške za ponovnu integraciju u zajednicu po izlasku iz institucija kao što su psihijatarske bolnice, zatvori i domovi za decu bez roditeljskog staranja jedan od uzroka beskućništva.

  • da empirijski podaci pokazuju izuzetno nisku pokrivenost beskućnika sistemom socijalne zaštite uprkos visokoj socijalnoj ugroženosti, što ukazuje na njegove očigledno nedostatne resurse, kao i na neohodnost promena u pristupačnosti usluga socijalne zaštite.

pdf-64 Pristup celokupnom tekstu istraživanja Hausing Centra možete dobiti ovde
 
pdf-64 Integralno saopštenje FEANTSE možete pogledati ovde.

 
wha2014 
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
HC clip S
 
hck ico rs
 
WHA-14-15-Banner
 
IPA2012
baner pomoc poplave srp
  Sagradimodom
pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt
 
alt
 
alt
 
Vodic
 
Publikacija
 
Licne price