gototopgototop
ENG  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
Hausing Centar na regionalnoj konferenciji posvećenoj unapredjenju uslova stanovanja Roma, Skopje, 20-21 maj 2012

Hausing Centar na regionalnoj konferenciji SkopjePredstavnica Hausing Centra Branislava Žarković je u ime Unije Roma učestovala na regionalnoj konferenciji „Unapredjenje stanovanja Roma“ koju je organizovala Vlada Makedonije, u okviru svog predsedavanja Dekadom Roma. Konferencija je održana u Skoplju, 20-21 maja 2012. Konferenciji su prisustvovali predstavnici relevantnih ministarstava iz zemalja regiona i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave različitim aspektima unapredjenja stanovanja Roma.


Iz Srbije su u radu konferencije učestvovali i Slavica Denić, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Danilo Ćurčić iz NVO PRAXIS iz Beograda.

 

Na konferenciji su u prezentovani:

  1. Iskustva zemalja EU u unapredjenju stanovanja Roma
  2. Nacionalne prakse zemalja u regionu u unapređenju stanovanja Roma (Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Madjarska)
  3. Proces legalizacije nelegalnih objekata
  4. Iskustva i uloge organizacija civilnog društva
 
Hausing Centar je predstavio svoja iskustva na polju unapredjenja stanovanja Roma.
Zaključci konferencije bili su da Dekada Roma u budućnosti treba da ima fokus na stanovanju. Bez ulaganja u stanovanje Roma, njihova socijalna integracija nije moguća. Do sada postignuti rezultati u unaredjenju stanovanja Roma u celom regionu su vrlo skromni i daleko ispod potreba. Ipak, identifikovani su primeri dobre prakse, posebno u Makedoniji i Bosni, za koje bi bio poželjno da budu detaljnije analizirani.

Na konferenciji je velika pažnja bila poklonjena legalizaciji romskih naselja – ona je bila poseban tematski blok u okviru konferencije. Ipak, konstatovano je da samo legalizacija ne može sveobuhvatno rešiti problem stanovanja Roma jer je veliki broj naselja gde se legalizacija ne može izvršiti – Romska naselja se često nalaze na lokacijama koje su urbanističkim planovima predvidjene za neku drugu namenu a ne za stanovanje, ili na tudjem zemljištu). Iz tog razloga neophodno je razvijati i druge oblike unapredjenja stanovanja, pre svega
razvijati kapacitete socijalnog stanovanja koji jedino mogu pomoći u slučajevima raseljavanja neformalnih naselja.
 
Konstatovano je i u nekoliko prezentacija naglašeno da je za uspešnu integraciju romskih porodica potrebno kombinovati programe socijalne zaštite i programe stambenog zbrinjavanja.
 
wha2014 
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
HC clip S
 
hck ico rs
 
WHA-14-15-Banner
 
IPA2012
baner pomoc poplave srp
  Sagradimodom
pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt
 
alt
 
alt
 
Vodic
 
Publikacija
 
Licne price