gototopgototop
ENG

  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
PUBLIKACIJE

VODIČ: Živeti kao ostali svet: SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA – PODRŠKA ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT
 

     Vodič je nastao je kao izraz potrebe da se jasnije definiše osnovni koncept projekta socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima i uloge glavnih aktera u njegovoj realizaciji. Potreba za ovom vrstom pojašnjenja se pojavila kao posledica povećanja broja lokalnih samouprava koje razvijaju ovaj oblik zaštite. Ona je bila posebno vidljiva tokom istraživanja o uticaju ovog projekta na unapredjenje kvaliteta života i ostvarenje socijalne kohezije korisnika, koje su 2009. godine sproveli Hausing Centar i Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije. Jedan od zaključaka Konferencije o socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima koja je održana u Kragujevcu decembra 2009. bio je da je potrebno sačiniti Vodič u kome bi jasno bile definisane uloge aktera (lokalna samouprava, centar za socijalno rad i domaćinska porodica). 

     Pretpostavka je da je izrada ovog Vodiča podjednako važna za opštine koje već imaju razvijenu uslugu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, kao i za opštine i gradove koji će ovu uslugu razvijati u budućnosti.
 
     Vodič se oslanja na praktična iskustva u realizaciji projekta stečena u periodu 2003-2009. Sakupljena skustva svedoče o spremnosti i mogućnostim glavnih aktera da kreativno doprinesu izgradnji inkluzivnog društva, za koje se zalaže koncept projekta.
 
     Izrada i štampanje Vodiča omogućeni su sredstvima Evropske Unije, oz fondova IPA 2007, u okviru projekta “Podrška izbeglicama i interno raseljenim licima u Srbiji” koji su zajednički realizovali UNHCR i Hausing Centar tokom 2009. i 2010. godine.


   
      Preuzmite SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA – PODRŠKA ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT pdf2003-2009. SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA: ISTRAŽIVANJE O OSTVARENIM REZULTATIMA PROJEKTA
 

     Ovaj izveštaj je rezultat istraživanja uticaja programa Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na unapređenje kvaliteta života, smanjenje siromaštva I stepen socijalne inkluzije korisnika, koje su zajednički sproveli Centar za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa Hausing Centar I Ministarstvo rada I socijalne politike Republike Srbije u partnerstvu sa centrima za socijalni rad u 21 opštini u periodu mart-oktobar 2009. godine.
Leskovac pdf  Negotin pdf Vranje      pdf
Prijepolje pdf  
Smederevo
pdf
LIČNE PRIČE KORISNIKA PROJEKTA SOCIJALNOG STANOVANJA U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA U SRBIJI

     Tekst lične priče je deo napora da se istraže efekti programa Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u Srbiji i isti unapredi. Nastao je kao rezultat razgovora koji su u avgustu, septembru i oktobru  2009. godine vođeni sa nasumičnim uzorkom korisnika programa u Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Temerinu, Pančevu i Petrovcu na Mlavi.  

     Korisnici programa zamoljeni su tokom intervjua da govore o: sopstvenim doživljajima mikro zajednice u novoizgrađenim objektima i odnosima sa širom lokalnom zajednicom, predlozima izmena programa koje bi omogućile bolju organizaciju života u zajednicama stanovanja, svojim aspiracijama i planovima za budućnost. 

     U toku razgovora uočljivo je bilo zajedničko iskustvo gubitka osećaja sigurnosti, ukorenjenosti i poverenja u institucije sistema. U tom smislu, pored informacija o efektima programa na život korisnika, ovi intervjui su i svedočanstva o kršenju ljudskih prava na siguran, dostojanstven život u miru.
Klikni na sliku da preuzneš dokument
Preuzmite  Priče korisnika projekta socijalnog stanovanja altGODIŠNJI IZVEŠTAJ HOUSING CENTRA ZA 2009. GODINU

Klikni na sliku da preuzneš dokumentGODIŠNJI IZVEŠTAJ HOUSING CENTRA ZA 2008. GODINU

Klikni na sliku da preuzneš dokument
 
 
wha2014 
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
HC clip S
 
hck ico rs
 
WHA-14-15-Banner
 
IPA2012
baner pomoc poplave srp
  Sagradimodom
pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt
 
alt
 
alt
 
Vodic
 
Publikacija
 
Licne price