gototopgototop
ENG

  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
VODIČ | SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA – PODRŠKA ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT
Socijalno stanovanje u zasticenim uslovimaVodič je nastao je kao izraz potrebe da se jasnije definiše osnovni koncept projekta socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima i uloge glavnih aktera u njegovoj realizaciji. Potreba za ovom vrstom pojašnjenja se pojavila kao posledica povećanja broja lokalnih samouprava koje razvijaju ovaj oblik zaštite. Ona je bila posebno vidljiva tokom istraživanja o uticaju ovog projekta na unapredjenje kvaliteta života i ostvarenje socijalne kohezije korisnika, koje su 2009. godine sproveli Hausing Centar i Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije. Jedan od zaključaka Konferencije o socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima koja je održana u Kragujevcu decembra 2009. bio je da je potrebno sačiniti Vodič u kome bi jasno bile definisane uloge aktera (lokalna samouprava, centar za socijalno rad i domaćinska porodica).
 
     Pretpostavka je da je izrada ovog Vodiča podjednako važna za opštine koje već imaju razvijenu uslugu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, kao i za opštine i gradove koji će ovu uslugu razvijati u budućnosti.
 
     Vodič se oslanja na praktična iskustva u realizaciji projekta stečena u periodu 2003-2009. Sakupljena skustva svedoče o spremnosti i mogućnostim glavnih aktera da kreativno doprinesu izgradnji inkluzivnog društva, za koje se zalaže koncept projekta.
 
     Izrada i štampanje Vodiča omogućeni su sredstvima Evropske Unije, oz fondova IPA 2007, u okviru projekta “Podrška izbeglicama i interno raseljenim licima u Srbiji” koji su zajednički realizovali UNHCR i Hausing Centar tokom 2009. i 2010. godine.
 
Kliknite na sliku da preuzmete dokument.