gototopgototop
ENG

  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
O NAMA

HAUSING CENTAR je nevladina organizacija – udruženje građana osnovano 2004.godine čiji je cilj unapređivanje uslova stanovanja socijalno ugroženih grupa i pružanje podrške njihovoj socijalnoj integraciji i autonomiji.

 

Hausing Centar je neprofitna stambena organizacija licencirana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Rapublike Srbije, ovlašćena za „obezbeđivanje, odnosno pribavljanje, upravljanje i davanje u zakup stanova namenjenih za socijalno stanovanje, kao i za upravljanje izgradnjom stanova za socijalno stanovanje“. U periodu 2005-2020 Hausing Centar je izgradio 783 stambene jedinice za 783 najugroženija domaćnistva u Srbiji koja su time ostvarila uslove za adekvatno stanovanje.

 

VIZIJA Hausing Centra je društvo organizovano po humanim i demokratskim načelima, u kom je svakom pojedincu omogućeno da živi dostojanstveno i sigurno, u kom postoji sistem podrške marginalizovanim grupama i u kom se različitosti vrednuju pozitivno.

 

MISIJA Hausing Centra je da kroz različite aktivnosti (izgradnju stambenih jedinica, podršku socijalnoj integraciji, istraživanja, javna zastupanja, edukaciju i druge) doprinese socijalnoj uključenosti ugroženih grupa i unapredjenju kvaliteta različitih aspekata njihovog stanovanja i pruži podršku nastojanjima da se naše društvo razvija u pravcu demokratije, poštovanja ljudskih prava i uvažavanja različitosti.

 

AKTIVNOSTI

1. Unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa:

 • Sprovođenje projekata stanogradnje za socijalno ugrožene grupe;
 • Rekonstrukcija objekata namenjenih stanovanju i socijalnoj integraciji socijalno ugroženih grupa;
 • Regulisanje i poboljšanje neformalnih naselja;
 • Pružanje podrške drugim organizacijama u sprovođenju projekata namenjenih podsticanju i razvoju humanih i demokratskih zajednica.

 

2. Povećanje drustvene uključenosti socijalno ugroženih grupa:

 • Uspostavljanje i razvoj nove usluge u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije - Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
 • Kreiranje okruženja za pružanje „zaštićenih uslova stanovanja” za najugroženije grupe
 • Razvijanje ekonomske samostalnosti pripadnika socijalno ugroženih grupa.

 

3. Istraživački rad:

 • Istraživački rad na definisanju problema u sferi stanovanja socijalno ugroženih grupa i iznalaženju načina na koji se oni mogu rešiti efikasno i održivo;
 • Učestvovanje u definisanju i rešavanju problema siromašnih, nelegalnih i neuređenih naselja.

 

4. Zastupanje i promovisanje:

 • Zastupanje prava na kvalitetan standard stanovanja kao jedno od osnovnih ljudskih prava
 • Zalaganje za rešavanje pitanja stanovanja ugroženih grupa i priznanje važnosti prava na zadovoljavajuće uslove stanovanja
 • Promovisanje regionalne saradnje u oblasti stanovanja za socijalno ugrožene grupe

 

5. Unapređenje i proizvodnja stručnog znanja:

 • Planiranje i organizacija diskusija, okruglih stolova i konferencija kao metode razmene stručnog znanja
 • Kreiranje i sprovodjenje obuka za socijalne radnike i ostale stručnjake iz relevantnih oblasti
 • Kreiranje obuke i rad na podizanju svesti socijalno ugroženih grupa

 

6. Izdavaštvo i video produkcija:

 • Produkcija štampanog i video materijala koji ima za cilj promociju prava na dostojanstveno stanovanje kao osnovnog ljudskog prava
 • Objavljivanje rezultata istraživanja
 • Objavljivanje godišnjih izveštaja o radu Housing Centra


UNUTRAŠNJE UREĐENJE

Najviši upravljački organ Udruženja je Skupština koju čine svi punoletni članovi/ce. Upravne organe Housing Centra – direktora, upravni i nadzorni odbor bira Skupština sastavljena od svih osnivača. Skupština se sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog bilo kog člana/nice.


Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 5. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja.

 

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Za odluke koje se odnose na izmene i dopune Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.


HAUSING CENTAR TIM u svom sastavu ima arhitekte, pravnike, socijalne radnike, prevodioce i mobilni tim majstora i zanatlija za hitne intervencije. Tehnički tim spoljnih saradnika Housing Centra realizuje sve vrste projekata izgradnje vezane za socijalno ugrožene grupe od projektovanja i administrativno-pravne regulative do vođenja i tehničko-finansijskog praćenja izgradnje.

 

    

wha2014 
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
HC clip S
 
hck ico rs
 
WHA-14-15-Banner
 
IPA2012
baner pomoc poplave srp
  Sagradimodom
pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt
 
alt
 
alt
 
Vodic
 
Publikacija
 
Licne price