gototopgototop
ENG

  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
O NAMA

HAUSING CENTAR je neprofitna, nevladina organizacija čiji je cilj unapređivanje uslova stanovanja socijalno ugroženih grupa i pružanje podrške njihovoj socijalnoj integraciji i autonomiji. Housing Center je nastao 2004. godine na desetogodisnjem iskustvu kancelarije SDC Housing Office Beograd (Švajcarske direkcije za razvoj i saradnju), kada je osnovan od strane 18 osnivača i osnivačica – kolega i saradnika okupljenih oko realizacije građevinskih projekata realizovanih od strane SDC-a u Srbiji. Housing Centar je registrovan kao udruženje građana. Godine 2009. godine registracija udruženja je uskladjena sa novim Zakonom o udruženjima Republike Srbije.

VIZIJA
Hausing Centra je društvo organizovano po humanim i demokratskim načelima, u kom je svakom pojedincu omogućeno da živi dostojanstveno i sigurno, u kom postoji sistem podrške marginalizovanim grupama i u kom se različitosti vrednuju pozitivno.

MISIJA 
Hausing Centra je da kroz različite aktivnosti (izgradnju stambenih jedinica, podršku socijalnoj integraciji, istraživanja, javna zastupanja, edukaciju i druge) doprinese socijalnoj uključenosti ugroženih grupa i unapredjenju kvaliteta različitih aspekata njihovog stanovanja i pruži podršku nastojanjima da se naše društvo razvija u pravcu demokratije, poštovanja ljudskih prava i uvažavanja različitosti.


AKTIVNOSTI

Unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa

 1. Realizacija projekata izgradnje objekata namenjenih stanovanju socijalno ugroženih grupa:
 • identifikacija potreba,
 • stvaranje partnerstava,
 • izrada idejnih i glavnih arhitektonskih projekata,
 • upravljanje projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata,
 • stručni nadzor nad izvodjenjem gradjevinskih radova.
 • Realizacija projekata rekonstrukcije objekata namenjenih stanovanju socijalno ugroženih grupa.
 1. Povećanje drustvene uključenosti socijalno ugroženih grupa:
 • Definisanje i uspostavljanje nove usluge u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije - socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima i rad na njenom razvoju
 • Kreiranje okruženja za pružanje „zaštićenih uslova stanovanja” za najugroženije grupe
 • Razvijanje ekonomske samostalnosti pripadnika socijalno ugroženih grupa
 1. Istraživački rad:
 • Istraživački rad na definisanju problema u sferi stanovanja socijalno ugroženih grupa i iznalaženju načina na koji se oni mogu rešiti efikasno i održivo
 • Učestvovanje u definisanju i rešavanju problema siromašnih, nelegalnih i neuređenih naselja
 • Analiza i evaluacija primene usluga sistema socijalne zaštite u cilju njegovog unapređenja
 1. Zastupanje i promovisanje:
 • Zastupanje prava na kvalitetan standard stanovanja kao jednog od osnovnih ljudskih prava
 • Zalaganje za rešavanje pitanja stanovanja ugroženih grupa i priznanje važnosti prava na zadovoljavajuće uslove stanovanja
 • Promovisanje regionalne saradnje u oblasti stanovanja za socijalno ugrožene grupe
 1. Unapređenje i proizvodnja stručnog znanja:
 • Planiranje i organizacija diskusija, okruglih stolova i konferencija kao metode razmene i nadgradnje stručnog znanja
 • Kreiranje i sprovodjenje obuke za socijalne radnike i ostale stručnjake iz relevantnih oblasti
 • Kreiranje obuke i rad na podizanju svesti socijalno ugroženih grupa
 • Stvaranje kadrovskih kapaciteta
 1. Izdavaštvo i video produkcija:
 • Produkcija štampanog i video materijala koji ima za cilj promociju prava na dostojanstveno stanovanje kao osnovnog ljudskog prava
 • Objavljivanje rezultata istraživanja
 • Objavljivanje godišnjih izveštaja o radu Housing Centra


UNUTRAŠNJE UREĐENJE

Najviši upravljački organ Udruženja je Skupština koju čine svi punoletni članovi/ice. Upravne organe Housing Centra – predsednika, upravni i nadzorni odbor bira Skupština sastavljena od svih osnivača. Skupština se sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog bilo kog od članova/ica.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 5. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Za odluke koje se odnose na izmene i dopune Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

HAUSING CENTAR TIM
u svom stastavu ima arhitekte, pravnike, socijalne radnike, prevodioce i mobilni tim majstora i zanatlija za hitne intervencije. Tehnički tim spoljnih saradnika Housing Centra realizuje sve vrste projekata izgradnje vezane za socijalno ugrožene grupe od projektovanja i administrativno-pravne regulative do vođenja i tehničko-finansijskog praćenja izgradnje.

Branislava ŽarkovićBranislava Zarkovic
predsednica organizacije
Arhitekta
Rodjena u Puli. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982 godine, završila postdiplomske studije iz stanovanja 1984. Autorka brojnih konkursnih radova i realizovanih objekata, uglavnom iz oblasti stanovanja. Dobitnica nagrada na medjunarodnim i republičkim arhitektonskim konkursima. Od 2004 godine jedna od osnivača i predsednica nevladine ogranizacije Hausing Centar – Centar za unapredjenje stanovanja socijalno ugroženih grupa, Beograd.
 


Đorđe Smiljković
Arhitekt
Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1999.
Magistrirao na Ženevskom univerzitetu 2006.
Glavna nagrada za dizajn nameštaja na sajmu nameštaja u Novom Sadu 2003.
Nagrada salona arhitekture u Beogradu za enterijer policijske stanice u Požegi 2006.
 
Aleksandra Simović
AleksandraSimovic b
Aleksandra Simović je bila prevodilac za engleski jezik. Pored prevođenja, u kancelariji Hausing centra obavljala je administrativne poslove. U Kancelariji za smeštaj Švajcarske direkcije za razvoj i saradnju (SDC Housing Office) od 1995. godine do njenog zatvaranja 2005. godine radila je kao asistent na realizaciji projekta. U periodu od 1993. do 1995. godine radila je u Agenciji za smeštaj izbeglica Crvenog krsta Srbije kao prevodilac i poslovni sekretar. U periodu od 1980. do 1993. godine radila je u prosveti kao profesor engleskog jezika.
 
 
 
 

Milena Timotijević
milena-timotijevic b
Sociološkinja, aktivistkinja
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Doktorantkinja je na odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, potpredsednica Hausing centra, jedna od osnivača NVO Centar za studije socijaldemokratije I NVO Laboratorija progresivnih ideja Dimitrije Tucović i članica redakcije regionalnog časopisa o levici Novi Plamen. Kourednica je dva zbornika radova o stanju levice u Srbiji, objavila je više tekstova vezanih za pitanja rodne ravnopravnosti i pravo na adekvatno stanovanje, kao i prevode tekstova u domaćim i međunarodnim stručnim i aktivističkim časopisima.


Aleksandar Bajić
Alex
Arhitekt
Rođen u Beogradu. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2007.godine. Profesionalnu praksu ostvaruje u arhitektonskim studijima u Beogradu, saradjujući u različititm profesionalnim timovima iz oblasti arhitektonskih projekata. Učesnik je mnogih internacionalnih i nacionalnih konkursa, i nagrađenih projekata iz oblasti arhitekture i urbanizma.
 
 
 
 
Miša Obradović
Arhitekta
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Rođen u Kruševcu. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Učesnik mnogobrojnih grupnih internacionalnih i nacionalnih izložbi: La Biennale di Venezia 2006, Salon arhitekure, itd. Nagrađivan je iz oblati arhitekture i urbanizma.
 
 
 
Marko Finci
Arhitekta
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
 

SARADNICI:

 • Prof Dr. Mina Petrović
 • Zoran Aćimović
 • Vladimir Anđelković
 • Predrag Finci
 • Milan Jankelić
 • Tahir Kardović
 • Braco Klisurić
 • Mile Klisurić
 • Nenad Krsmanović
 • Ilija Martić
 • Žarko Marić
 • Ivan Milić
 • Živanka Milić
 • Marinko Rodić
 • Lazar Simović
 • Dušan Stanikić
 • Radmila Stanojević


HAUSING CENTAR U MEDIJIMA

Glas Javnosti | 13.12.2008. god.
Potpisan je Memorandum o saradnji na projektu izgradnje socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u Petrovcu na Mlavi.
Veza ...>>

Glas Javnosti | 15. VIII 2009. god.
Komisija za izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima završila izbor 20 najugroženijih porodica iz Petrovca na Mlavi.
Veza ...>>

RTS 1 | Vesti |
24. X 2009. god.
Ministar Ljajić uručio ključeve stanova za 20 raseljenih i socijalno najugroženijih porodica u Petrovcu na Mlavi.
Veza ...
>>

Grad Smederevo | zvanična prezentacija | Vesti 27. Xll 2009. god.

Potpisan je ugovor o nadzoru radova na izgradnji 20 stanova u socijalno zaštićenim uslovima u Smederevu, na lokaciji Kovačićevo
Veza ...>>


Grad Smederevo | zvanična prezentacija | Vesti 27. XI 2009. god.

Počinje izgradnja 20 stanova u socijalno zaštićenim uslovima na Kovačićevu
Potpisivanje ugovora, Branka Žarković, predsednica Housing Centera i Predrag Umičević, gradonačelnik Smedereva.
Veza ... >>


Kovin Ekspres Online | 21.lX 2011. godine
Sutra potpisivanje ugovora o izgradnji nove zgrade za socijalno zaštićeno stanovanje
Veza...>>

RTS 1 | Evronet | 25.Xl 2011. godine
Beskućnici
Veza...>>

Timočka RTV | 21. lll 2012. godine
Stanovi za izbegle u Negotinu
Veza...>>

RTS 1 | Društvo | 28. ll 2017. godine
Projekat za preseljenje romskih porodica sa deponija
 

    

wha2014 
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
HC clip S
 
hck ico rs
 
WHA-14-15-Banner
 
IPA2012
baner pomoc poplave srp
  Sagradimodom
pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt
 
alt
 
alt
 
Vodic
 
Publikacija
 
Licne price