gototopgototop
ENG

  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
O NAMA

HAUSING CENTAR je neprofitna, nevladina organizacija čiji je cilj unapređivanje uslova stanovanja socijalno ugroženih grupa i pružanje podrške njihovoj socijalnoj integraciji i autonomiji. Housing Center je nastao 2004. godine na desetogodisnjem iskustvu kancelarije SDC Housing Office Beograd (Švajcarske direkcije za razvoj i saradnju), kada je osnovan od strane 18 osnivača i osnivačica – kolega i saradnika okupljenih oko realizacije građevinskih projekata realizovanih od strane SDC-a u Srbiji. Housing Centar je registrovan kao udruženje građana. Godine 2009. godine registracija udruženja je uskladjena sa novim Zakonom o udruženjima Republike Srbije.

VIZIJA 
Hausing Centra je društvo organizovano po humanim i demokratskim načelima, u kom je svakom pojedincu omogućeno da živi dostojanstveno i sigurno, u kom postoji sistem podrške marginalizovanim grupama i u kom se različitosti vrednuju pozitivno.

MISIJA 
Hausing Centra je da kroz različite aktivnosti (izgradnju stambenih jedinica, podršku socijalnoj integraciji, istraživanja, javna zastupanja, edukaciju i druge) doprinese socijalnoj uključenosti ugroženih grupa i unapredjenju kvaliteta različitih aspekata njihovog stanovanja i pruži podršku nastojanjima da se naše društvo razvija u pravcu demokratije, poštovanja ljudskih prava i uvažavanja različitosti.


AKTIVNOSTI

Unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa

 1. Realizacija projekata izgradnje objekata namenjenih stanovanju socijalno ugroženih grupa
 • identifikacija potreba,
 • stvaranje partnerstava,
 • izrada idejnih i glavnih arhitektonskih projekata,
 • upravljanje projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata,
 • stručni nadzor nad izvodjenjem gradjevinskih radova.
 • Realizacija projekata rekonstrukcije objekata namenjenih stanovanju socijalno ugroženih grupa.
 1. Povećanje drustvene uključenosti socijalno ugroženih grupa:
 • Definisanje i uspostavljanje nove usluge u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije - socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima i rad na njenom razvoju 
 • Kreiranje okruženja za pružanje „zaštićenih uslova stanovanja” za najugroženije grupe
 • Razvijanje ekonomske samostalnosti pripadnika socijalno ugroženih grupa
 1. Istraživački rad:
 • Istraživački rad na definisanju problema u sferi stanovanja socijalno ugroženih grupa i iznalaženju načina na koji se oni mogu rešiti efikasno i održivo
 • Učestvovanje u definisanju i rešavanju problema siromašnih, nelegalnih i neuređenih naselja
 • Analiza i evaluacija primene usluga sistema socijalne zaštite u cilju njegovog unapređenja
 1. Zastupanje i promovisanje:
 • Zastupanje prava na kvalitetan standard stanovanja kao jednog od osnovnih ljudskih prava
 • Zalaganje za rešavanje pitanja stanovanja ugroženih grupa i priznanje važnosti prava na zadovoljavajuće uslove stanovanja
 • Promovisanje regionalne saradnje u oblasti stanovanja za socijalno ugrožene grupe
 1. Unapređenje i proizvodnja stručnog znanja :
 • Planiranje i organizacija diskusija, okruglih stolova i konferencija kao metode razmene i nadgradnje stručnog znanja    
 • Kreiranje i sprovodjenje obuke za socijalne radnike i ostale stručnjake iz relevantnih oblasti
 • Kreiranje obuke i rad na podizanju svesti socijalno ugroženih grupa
 • Stvaranje kadrovskih kapaciteta
 1. Izdavaštvo i video produkcija:
 • Produkcija štampanog i video materijala koji ima za cilj promociju prava na dostojanstveno stanovanje kao osnovnog ljudskog prava
 • Objavljivanje rezultata istraživanja
 • Objavljivanje godišnjih izveštaja o radu Housing Centra


UNUTRAŠNJE UREĐENJE

Najviši upravljački organ Udruženja je Skupština koju čine svi punoletni članovi/ice. Upravne organe Housing Centra – predsednika, upravni i nadzorni odbor bira Skupština sastavljena od svih osnivača. Skupština se sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog bilo kog od članova/ica.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 5. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Za odluke koje se odnose na izmene i dopune Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

HAUSING CENTAR TIM
 u svom stastavu ima arhitekte, pravnike, socijalne radnike, prevodioce i mobilni tim majstora i zanatlija za hitne intervencije. Tehnički tim spoljnih saradnika Housing Centra realizuje sve vrste projekata izgradnje vezane za socijalno ugrožene grupe od projektovanja i administrativno-pravne regulative do vođenja i tehničko-finansijskog praćenja izgradnje.
 
Branislava ŽarkovićBranislava Zarkovic
predsednica organizacije
Arhitekta
 
Rodjena u Puli. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982 godine, završila postdiplomske studije iz stanovanja 1984. Autorka brojnih konkursnih radova i realizovanih objekata, uglavnom iz oblasti stanovanja. Dobitnica nagrada na medjunarodnim i republičkim arhitektonskim konkursima. Od 2004 godine jedna od osnivača i predsednica nevladine ogranizacije Hausing Centar – Centar za unapredjenje stanovanja socijalno ugroženih grupa, Beograd.


Đorđe Smiljković
Arhitekt
 
Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1999. 
Magistrirao na Ženevskom univerzitetu 2006.
Glavna nagrada za dizajn nameštaja na sajmu nameštaja u Novom Sadu 2003.
Nagrada salona arhitekture u Beogradu za enterijer policijske stanice u Požegi 2006.

 

Aleksandra Simović
AleksandraSimovic b
 
Aleksandra Simović je bila prevodilac za engleski jezik. Pored prevođenja, u kancelariji Hausing centra obavljala je administrativne poslove. U Kancelariji za smeštaj Švajcarske direkcije za razvoj i saradnju (SDC Housing Office) od 1995. godine do njenog zatvaranja 2005. godine radila je kao asistent na realizaciji projekta. U periodu od 1993. do 1995. godine radila je u Agenciji za smeštaj izbeglica Crvenog krsta Srbije kao prevodilac i poslovni sekretar. U periodu od 1980. do 1993. godine radila je u prosveti kao profesor enleskog jezika.
 Jelena DubajićJelena Dubajic
Arhitekta

Diplomirala Arhitekturu na Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2001-2009 boravi u Španiji gde 2004 Magistrira Arhitekturu u oblasti Dizajn Enterijera na Politehničkom Fakultetu Katalonije (UPC) u Barseloni. Profesionalnu praksu ostvaruje u arhitektonskim  studijima u Barseloni i Milanu, saradjujući sa različititm profesionalnim timovima u oblastima projektovanja i urbanizma. Učesnik je mnogih internacionalnih konkursa, i nagradjenih projekata arhitekture i urbanog dizajna za Italiju i Srbiju. Milena Timotijević
milena-timotijevic b
Potpredsednica, sociološkinja, aktivistkinja
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Doktorantkinja je na odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, potpredsednica Hausing centra, jedna od osnivača NVO Centar za studije socijaldemokratije I NVO Laboratorija progresivnih ideja Dimitrije Tucović i članica redakcije regionalnog časopisa o levici Novi Plamen. Kourednica je dva zbornika radova o stanju levice u Srbiji, objavila je više tekstova vezanih za pitanja rodne ravnopravnosti i pravo na adekvatno stanovanje, kao i prevode tekstova u domaćim i međunarodnim stručnim i aktivističkim časopisima.Aleksandar Bajić
Alex
Arhitekt
 
Rođen 1974. u Beogradu. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Profesionalnu praksu ostvaruje u arhitektonskim studijima u Beogradu, saradjujući sa različititm profesionalnim timovima iz oblasti arhitektonskih projekata. Učesnik je mnogih internacionalnih i nacionalnih konkursa, i nagrađenih projekata iz oblasti arhitekture i urbanizma.


 


Bojana PetrovićBojana Petrovic

Arhitekta
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Rođena 1979. u Beogradu. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Profesionalnu praksu ostvaruje u arhitektonskim studijima u Beogradu, sarađujući sa različitim profesionalnim timovima u oblasti projektovanja.

 

 

Miša Obradović
Arhitekta
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Stanislava Filipović
Arhitekta
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

SARADNICI:

 • Prof Dr. Mina Petrović
 • Zoran Aćimović
 • Vladimir Anđelković
 • Predrag Finci
 • Milan Jankelić
 • Tahir Kardović
 • Braco Klisurić
 • Mile Klisurić
 • Nenad Krsmanović
 • Ilija Martić
 • Žarko Marić
 • Ivan Milić
 • Živanka Milić
 • Marinko Rodić
 • Lazar Simović
 • Dušan Stanikić
 • Radmila Stanojević


HAUSING CENTAR U MEDIJIMA

Glas Javnosti | 13.12.2008. god.
Potpisan je Memorandum o saradnji na projektu izgradnje socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u Petrovcu na Mlavi.
Veza ...>>

Glas Javnosti | 15. VIII 2009. god.
Komisija za izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima završila izbor 20 najugroženijih porodica iz Petrovca na Mlavi.
Veza ...>>

RTS 1 | Vesti |
24. X 2009. god.
Ministar Ljajić uručio ključeve stanova za 20 raseljenih i socijalno najugroženijih porodica u Petrovcu na Mlavi.
Veza ...
>>

Grad Smederevo | zvanična prezentacija | Vesti 27. Xll 2009. god.

Potpisan je ugovor o nadzoru radova na izgradnji 20 stanova u socijalno zaštićenim uslovima u Smederevu, na lokaciji Kovačićevo
Veza ...>>


Grad Smederevo | zvanična prezentacija | Vesti 27. XI 2009. god.

Počinje izgradnja 20 stanova u socijalno zaštićenim uslovima na Kovačićevu
Potpisivanje ugovora, Branka Žarković, predsednica Housing Centera i Predrag Umičević, gradonačelnik Smedereva.
Veza ... >>


Kovin Ekspres Online | 21.lX 2011. godine
Sutra potpisivanje ugovora o izgradnji nove zgrade za socijalno zaštićeno stanovanje
Veza...>>

RTS 1 | Evronet | 25.Xl 2011. godine
Beskućnici
Veza...>>

Timočka RTV | 21. lll 2012. godine
Stanovi za izbegle u Negotinu
Veza...>>

 

    

wha2014
 
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
hck ico
 
WHA-14-15-Banner
 
IPA2012
baner pomoc poplave srp
 Sagradimodom 
 pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt 
alt 
alt 
Vodic 
Publikacija 
Licne price